In deze aflevering spreek ik met bestsellerauteur en copywriter Aartjan van Erkel. Over hoe hij als introvert een bedrijf runt en aan marketing doet, maar ook over hoe hij met zijn politiek incorrecte content een gevoelige snaar weet te raken. Zonder te teachen, maar wel vol teasers.