'Zijn alle introverten hoogsensitief?', is een vraag die ik geregeld krijg. Hoewel er inderdaad wat overeenkomsten zijn, zijn er ook verschillen. 

Heel in het kort is een introvert iemand die oplaadt wanneer hij of zij alleen is. Een introvert vindt het leuk om bij andere mensen te zijn, maar geeft daarbij de voorkeur aan kleinere gezelschappen. Hij of zij heeft meer tijd nodig om op te laden, na te denken en dingen te analyseren dan een extravert. Hoogsensitiviteit is met name een neurologisch verschijnsel. Als hsp verwerk je prikkels heel diep, waarbij je allerlei verbindingen legt. 

Bij introverten zit het startpunt van binnen: dat is waar je je energie vandaan haalt en dat is ook waar je naar terugkeert wanneer jouw energie opraakt. Prikkels van buiten verwerk je eerst van binnen, voordat je er een reactie op zult geven. Als introvert ben je er bovendien gevoeliger voor dan een extravert: je bent eerder overprikkeld, omdat je hersenen minder dopamine (het gelukshormoon) nodig hebben dan een extravert. Daardoor heb je minder behoefte om constant in contact te zijn en ga je conflicten liever uit de weg.

Extravert

Ook hoogsensitieven zijn erg gevoelig voor prikkels en verwerken dingen diep. Als hsp'er kun je echter ook extravert zijn. Je hebt dan zowel een grote behoefte aan constant contact met anderen, maar wilt daarnaast jezelf beschermen tegen overprikkeling. Twee tegengestelde krachten dus. Over het algemeen wordt gesteld dat zo'n 70 procent van alle hoogsensitieve personen introvert is, maar dat maar liefst 30 procent extravert is. Introversie en hoogsensitiviteit zijn dus niet per se altijd aan elkaar gelinkt.

De prikkelgevoeligheid is bij introverten net wat anders dan bij hsp'ers. Bij een introvert gaat het met name om prikkels vermijden die te maken hebben met het contact met anderen (te grote groepen mensen, conflicten), terwijl bij een hoogsensitief persoon meer de zintuiglijke prikkels invloed hebben. Denk daarbij aan harde geluiden of fel licht. 

Binnen de groep hsp'ers is er bovendien een categorie die actief op zoek gaat naar prikkels, in de vorm van nieuwe dingen: de high sensation seeker. Zo'n tien procent van de hoogsensitieve mensen valt in deze categorie. Dit wil niet zeggen dat ze zonder voorbereiding ineens uit een vliegtuig zullen springen, maar eerder dat ze goed voorbereid iets nieuws willen doen. Hierbij gaat het met name om nieuwe zintuiglijke prikkels.

Benieuwd of jij een introvert bent? Ik kan je daar helderheid in geven. Neem contact op voor een afspraak.