Het afgelopen jaar heb ik onderzoek gedaan naar introvert leiderschap. Ik deed een enquête, interviewde introverte leiders wereldwijd en liet ze een persoonlijkheidsvragenlijst invullen. Dit is wat ik ontdekte over introvert leiderschap.

Als introvert had ik zelf meerdere leidinggevende rollen. Daarin viel het mij op dat er een bepaald beeld heerst van hoe een leider eruit moet zien. Het liefst treedt zo iemand graag op de voorgrond en voert hij of zij het hoogste woord. Best wel anders dan mijn eigen natuurlijke stijl, waarbij ik het liefst anderen de ruimte geef. 

Deze observatie vormde dan ook het begin van mijn eigen onderzoek naar introvert leiderschap. Ik was erg benieuwd of andere introverte leiders dit ook zo ervoeren en hoe zij omgaan met de uitdagingen als introverte leiders. Als eerste stap zette ik een enquête uit, die ik wereldwijd deelde. Hij werd ingevuld door 338 zelfbenoemde introverte leiders uit alle uithoeken van de wereld.

Vervolgens ging ik in gesprek met een aantal introverte leiders: 18 in totaal, uit 17 verschillende landen en 11 verschillende branches. Dit vulde ik aan met nog eens 12 introverte leiders uit Nederland en België, omdat ik uiteindelijk besloot er een boek over te schrijven.

Tenslotte liet ik de 18 geïnterviewde leiders een persoonlijkheidsvragenlijst invullen. Op die manier kon ik controleren hoe introvert ze daadwerkelijk zijn en kon ik ook zien welke andere persoonlijkheidstrekken van invloed zijn op hun leiderschap. Op die manier kreeg ik een vrij compleet beeld van de introverte leider.

Drie dingen

Tijdens mijn onderzoek ontdekte ik drie belangrijke dingen. Ten eerste hebben veel introverte leiders te maken met de zogeheten affiniteitsbias. Als mens zijn we geneigd om vooral te zoeken naar en om te gaan met mensen die op onszelf lijken. Binnen bedrijven heeft dat soms als gevolg dat de introvert zich een uitzondering voelt. Terwijl introversie in principe een normaalverdeling kent en er dus net zo veel introverten als extraverten zijn. Dit is dus vooral een gevoel.

Daarnaast werd ook heel duidelijk wat de toegevoegde waarde is van de introverte leider: deze is erg mensgericht en daarnaast ook sterk analytisch. Introverte leiders geven hun teams veel ruimte, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor omgevingen waar innovatie erg belangrijk is. En omdat ze goed zijn in het overzien van het grote geheel en dingen tot op de bodem uitzoeken, zijn ze doorgaans ook erg goed in strategie.

Tenslotte bleken de introverte leiders ook erg open te staan voor vernieuwing en daarnaast hard te werken. Volgens diverse onderzoeken zijn dit kenmerken die maken dat een leider uiteindelijk succesvol is. Het leiderschap van de introverte leider kun je participatief noemen, of zelfs transformationeel.

Het onderzoek dat ik deed en de interviews die ik heb afgenomen, heb ik verwerkt in een boek: Introvert Leiderschap. Dit is verkrijgbaar via Managementboek