Diversiteit lijkt inmiddels een modewoord geworden en je komt het dan ook te pas en te onpas tegen. Talloze bedrijven ontplooien initiatieven om diverser te worden, waarbij de focus met name ligt op de juiste verhouding tussen mannen en vrouwen en een goede spreiding in afkomst. Een nobel streven, maar ik betwijfel of het ver genoeg gaat. Want hoe zorg je ervoor dat bijvoorbeeld ook mensen met een meer introverte persoonlijkheid tot hun recht komen?  

Diversiteit kan een bedrijf veel opleveren. Het geeft een impuls aan de creativiteit en innovatie en voorkomt bovendien dat zaken kritiekloos voor waar worden aangenomen. Stuk voor stuk prachtige dingen en er is dan ook veel te zeggen voor het besteden van aandacht aan dit onderwerp.

De discussie rond diversiteit gaat momenteel met name over de verhouding man/ vrouw en een goede spreiding in afkomst. Hoe krijg je meer vrouwen en mensen met een andere achtergrond rond de tafel? Langzaam maar zeker worden daar de eerste mooie stappen in gezet, en met resultaat. Diversiteit lijkt steeds normaler te worden.

Gezien en begrepen

In de kern gaat diversiteit erover dat iedereen zich op het werk gezien en begrepen voelt. En daar zit wat mij betreft nog wel een aandachtspunt. Want gaat dat niet veel verder dan sekse en afkomst? Zouden we niet ook een level dieper moeten gaan en moeten kijken naar wat mensen beweegt en wat ze nodig hebben? Zouden we die diversiteit niet moeten doortrekken naar de volledige persoonlijkheid?

Volgens de persoonlijkheidsleer kunnen mensen introvert of extravert zijn, open of gesloten, georganiseerd of meer spontaan, emotioneel stabiel of juist wispelturig, inschikkelijk of competitief en alles daar tussenin. Als mens hebben we de neiging om vooral anderen op te zoeken die zijn zoals wij, wat ook geldt voor het aannamebeleid. Dat resulteert erin dat meer extraverte persoonlijkheden graag andere extraverten aannemen enzovoort. 

Missen

Hoe divers is nu een bedrijf waar veel vrouwen aan de top staan, maar waar die vrouwen allemaal dominant en competitief zijn? Of waar mensen van allerlei achtergronden werken, maar die allemaal net zo ongeorganiseerd en gesloten zijn? Door niet verder te kijken dan sekse of afkomst, mis je wellicht die ene zorgzame man of die doortastende vrouw, die juist zo'n mooie toevoeging voor het team zouden kunnen zijn. 

Door het begrip breder te trekken en ook te kijken naar een goede spreiding in persoonlijkheid, kun je als bedrijf nog een stuk diverser worden. Dat levert nog meer nieuwe ideeën en creativiteit op en zorgt voor een onderlinge kruisbestuiving tussen mensen die elkaar mooi kunnen aanvullen. Daarbij is het uiteraard wel van belang dat die mensen openstaan voor andere ideeën en mensen die anders zijn dan zij. Weg van de polarisatie, om samen te komen tot nieuwe inzichten. Dat is wat mij betreft de ultieme diversiteit.