Ad rem reageren is voor veel introverten lastig. Je kunt hierdoor het gevoel krijgen dat je tekortschiet en trager bent dan anderen. Hoe ga je hiermee om als introvert? Een paar tips.

'En wat vind jij?' is voor veel introverten een gevreesde vraag tijdens vergaderingen. Ze voelen zich erdoor on the spot geplaatst en krijgen het idee dat ze direct moeten reageren. Dat kan ertoe leiden dat ze vervolgens blokkeren, gaan stotteren of zomaar het eerste het beste delen dat in ze opkomt. Met gevoelens van spijt en schaamte achteraf.

Hoe komt dit nu precies? Laten we eens kijken naar het verschil tussen introverten en extraverten. Uit hersenonderzoek is gebleken dat introverten veel gevoeliger zijn voor dopamine, het gelukshormoon. Dat maakt dat ze veel sneller overprikkeld zijn dan een extravert. Hierdoor heeft een introvert er behoefte aan om af en toe alleen te zijn. Een extravert heeft veel meer dopamine nodig om zich prettig te voelen en zoekt daarom veel vaker de interactie op.

Een ander verschil is hoe het denkproces verloopt. Een introvert geeft er de voorkeur aan om dingen eerst vanuit verschillende perspectieven te bekijken en dan antwoord te geven. Het denken gaat dus voor het praten. Een extravert doet die twee dingen tegelijk, omdat het praten de gedachtenstroom helpt te vormen. Een extravert vindt het daarom prima om onderbroken te worden tijdens het praten, terwijl een introvert dat als storend ervaart.

Ad rem

Ad rem reageren is in veel bedrijven nog steeds de norm. De term komt uit het Latijn en betekent letterlijk 'bij de zaak', ook wel gevat. Tijdens vergaderingen en brainstorms is het vaak gebruikelijk dat mensen direct reageren en ideeën aandragen. Kijk je echter naar de natuurlijke voorkeur van een introvert, dan past dat eigenlijk heel slecht bij hoe diegene in elkaar zit.

Omdat een introvert eerst dingen gaat afwegen en overwegen, heeft diegene meer tijd nodig om tot een antwoord te komen. Niet omdat diegene traag is, maar omdat het simpelweg anders werkt. Het momentum is echter vaak al voorbij wanneer de introvert het gevoel heeft volledig te kunnen zijn. Daarom gaat diegene soms maar akkoord met het geven van een half antwoord.

Introversie is grotendeels aangeboren en dus gelinkt aan de hersenstructuur. Dat maakt dat het eigenlijk onmogelijk is om als introvert van nature ad rem te reageren. In plaats van te willen veranderen in een extravert, werkt het beter om meer rekening te gaan houden met je eigen introverte karakter. Een paar tips om dat te doen:

Benoem je introverte voorkeur

Als introvert kun je er niet zonder meer van uitgaan dat anderen weten wat het inhoudt om introvert te zijn. Er bestaan helaas nog veel vooroordelen over en dus is het verstandig om het onderwerp bespreekbaar te maken. Hoe ervaar jij het en wat heb je nodig om tot je recht te komen in je werk? Deze thema's staan ook centraal in de coachtrajecten die ik begeleid.

Vraag bedenktijd

Merk je dat je wordt overvallen door een vraag, aarzel dan niet om bedenktijd te vragen. Het idee dat je nu direct moet reageren is vaak een aanname, die je kunt veranderen door ruimte voor jezelf te vragen. Misschien even wennen voor collega's, maar je zult merken dat dit je steeds gemakkelijker af zal gaan.

Bereid je goed voor

Succesvol vergaderen als introvert valt of staat met de juiste voorbereiding. Zorg dat je voorafgaand aan een vergadering of brainstorm op de hoogte bent van wat er besproken zal worden. Heb je bepaalde punten die heel erg belangrijk zijn voor jou? Geef dit dan van tevoren aan bij degene die de vergadering leidt. Of beter nog: zorg dat je zelf de vergadering leidt. Introverten zijn vaak heel goed in het bewaren van overzicht en zorgen dat iedereen spreektijd krijgt. 

In mijn traject De Kracht van de Introvert leer je nog veel meer over hoe je omgaat met typische introverte uitdagingen. Meer weten? Neem gerust contact met me op.

meeting