Het is een veelvoorkomende misvatting dat er meer extraverte mensen zijn dan introverte mensen. Introversie en extraversie zijn namelijk gelijk verdeeld. Er zijn dus net zoveel introverten als extraverten.

Om de verdeling van persoonlijkheidstypes beter te begrijpen, kun je kijken naar een eenvoudig wiskundig concept: de normaalverdeling. Stel je een denkbeeldige lijn voor waarop de meeste mensen zich ergens in het midden bevinden, en er zijn steeds minder mensen naarmate je naar de uiteinden gaat. In het geval van introversie en extraversie betekent dit dat de meeste mensen zich ergens in het midden bevinden, terwijl minder mensen zich aan de uitersten bevinden.

Drie typen

Aan de rechterkant van de curve vinden we de zeer extraverte individuen, die van nature uitbundig en energiek zijn. Ze gedijen in groepssettings, nemen graag het voortouw in gesprekken en voelen zich comfortabel in het middelpunt van de belangstelling.

Aan de andere kant van de curve bevinden zich de zeer introverte mensen, die de voorkeur geven aan rustige en minder stimulerende omgevingen. Ze laden hun energie weer op door tijd alleen door te brengen en hebben vaak een voorkeur voor diepgaande gesprekken in kleinere groepen.

Naast introversie en extraversie is er nog een derde persoonlijkheidskenmerk dat we moeten noemen: ambiversie. Ambiverte mensen bevinden zich in het midden van het continuüm tussen introversie en extraversie. Ze vertonen zowel introverte als extraverte eigenschappen, afhankelijk van de situatie en hun persoonlijke voorkeuren. Dit is het middelste deel van de normaalverdeling. De meeste mensen zijn dus ambivert (67%) Daarnaast is een even groot deel meer introvert danwel meer extravert: allebei 16,5%.

Zichtbaar

Een mogelijke reden waarom we vaak de indruk hebben dat er meer extraverte mensen zijn dan introverte mensen, heeft te maken met de zichtbaarheid en de manier waarop we extravert gedrag waarnemen. Extraverte individuen zijn doorgaans assertiever en expressiever in sociale situaties. Ze zijn vaak het middelpunt van aandacht, nemen graag het woord en zijn actief betrokken bij groepsactiviteiten. Dit maakt hun gedrag vaak opvallender en gemakkelijker waarneembaar voor anderen.

Aan de andere kant zijn introverte mensen vaak meer gereserveerd en rustiger in hun interacties. Ze geven de voorkeur aan diepgaande gesprekken en hebben de neiging om zich terug te trekken in hun eigen gedachten en reflecties. Dit meer ingetogen gedrag kan ervoor zorgen dat ze minder opvallen in sociale situaties.

Daarnaast kan de maatschappij een bepaalde voorkeur hebben voor extravert gedrag. In veel culturen worden assertiviteit, uitbundigheid en spraakzaamheid gewaardeerd en gestimuleerd. Hierdoor kan de nadruk komen te liggen op extraverte kwaliteiten, terwijl introverte eigenschappen soms over het hoofd worden gezien of als minder wenselijk worden beschouwd.

Ontkrachten

Het is belangrijk om de misvatting dat extraverte mensen in de meerderheid zijn te ontkrachten. Introverte mensen zijn net zo normaal en waardevol als extraverte mensen. Laten we de diversiteit in persoonlijkheid vieren en een omgeving creëren waarin zowel introverte als extraverte individuen gedijen.

Als je jezelf ziet als introvert en je wilt graag meer leren over hoe je je persoonlijkheid kunt omarmen en je kwaliteiten kunt benutten, nodig ik je uit om een kennismakingsgesprek met mij te boeken. Samen kunnen we kijken naar manieren om je comfortabeler te voelen in sociale situaties en je unieke krachten te ontdekken.