Bij het zoeken naar nieuwe werknemers wordt er vaak veel waarde gehecht aan eigenschappen zoals extraversie en assertiviteit. Hierdoor worden de talenten van introverte mensen regelmatig over het hoofd gezien. Dit is jammer, want introverte mensen hebben veel te bieden op het gebied van creativiteit, innovatie en analytisch denken.

Heel in het kort is een introvert iemand die oplaadt door af en toe alleen te zijn. Introverte mensen denken ook graag diep na voordat ze iets doen. Hierdoor kunnen ze ingewikkelde problemen oplossen en nieuwe ideeën bedenken. Ook zijn ze vaak goede luisteraars en kunnen daardoor goed relaties opbouwen. Verder zijn introverten doorgaans goede schrijvers en sprekers. Dit komt doordat ze hun gedachten goed formuleren voordat ze iets zeggen. Hierdoor communiceren ze duidelijk en overzichtelijk.

Het is belangrijk om deze talenten van introverte mensen te erkennen, omdat dit zorgt voor een diversiteit in denkwijzen binnen een team. Hierdoor ontstaan er betere ideeën en wordt er efficiënter gewerkt. Ook kan een introverte werknemer een tegenwicht bieden aan extraverte werknemers, waardoor er meer balans ontstaat.

Werving

Werving kan lastig zijn voor introverten omdat sollicitatieprocessen vaak gericht zijn op eigenschappen zoals assertiviteit en extraversie. Introverte mensen kunnen hierdoor benadeeld worden, omdat ze van nature niet zo snel op de voorgrond treden en zichzelf niet altijd even goed kunnen verkopen tijdens bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken of netwerkbijeenkomsten.

Dit betekent echter niet dat ze geen waardevolle kandidaten kunnen zijn voor een functie. Het is daarom belangrijk om ook rekening te houden met de talenten van introverte mensen en hier op een passende manier aandacht aan te besteden tijdens het wervingsproces. Kijk ook naar de sterke punten van introverte kandidaten. Dit kun je doen door ze bijvoorbeeld de kans te geven om schriftelijk te communiceren of een presentatie te geven. Ook moet je kijken naar hoe goed ze kunnen luisteren en reageren op feedback.

Werkomgeving

Het aanpassen van de werkomgeving kan ook helpen om introverte werknemers beter te ondersteunen. Zo kun je bijvoorbeeld rustige plekken creëren waar ze zich even terug kunnen trekken als ze dat nodig hebben. Of met ze afspreken dat ze op bepaalde dagen thuis kunnen werken, zodat ze minder last hebben van overprikkeling.

Het omarmen van introverte talenten tijdens het wervingsproces is niet alleen goed voor de kandidaten, maar ook voor de organisatie als geheel. Door meer rekening te houden met introverte talenten en deze kandidaten een eerlijke kans te geven, kunnen bedrijven hun talentenpool vergroten en uiteindelijk betere resultaten behalen.

De werving van introverte kandidaten is één van de thema's die centraal staan tijdens het seminar Diversiteit in Persoonlijkheid en Leiderschap op 25 mei aanstaande. Je leest er hier meer over.