Als coach voor introverten heb ik vaak gesprekken met mensen die zich afvragen waarom ze zich anders voelen dan extraverte mensen. Een veelvoorkomende vraag die ik krijg is of er een verschil is tussen de hersenen van introverten en extraverten. Het antwoord is: ja!

Uit onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk verschillen zijn in de manier waarop de hersenen van introverten en extraverten werken. Hieronder vind je een aantal van die verschillen:

 1. Prikkelniveau
  Introverte mensen hebben vaak een hoger prikkelniveau dan extraverte mensen. Dit betekent dat ze sneller overweldigd raken door de hoeveelheid prikkels om hen heen. Dit heeft te maken met het feit dat het brein van introverten meer activiteit vertoont in de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van interne prikkels, zoals gedachten en emoties.

 2. Dopaminegehalte
  Extraverte mensen hebben een hoger dopaminegehalte dan introverte mensen. Dopamine is een neurotransmitter die verantwoordelijk is voor het beloningssysteem in onze hersenen. Extraverte mensen hebben een hogere drempel voor het vrijkomen van dopamine, waardoor ze meer behoefte hebben aan externe prikkels om zich goed te voelen.

 3. Sociale interactie
  Het brein van introverten vertoont meer activiteit in de gebieden die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van interne prikkels, terwijl het brein van extraverten meer activiteit vertoont in de gebieden die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van externe prikkels. Dit betekent dat introverte mensen vaak diepere gesprekken voeren en meer nadenken voordat ze spreken, terwijl extraverte mensen vaak meer praten en actiever zoeken naar sociale interactie.

 4. Creativiteit
  Onderzoek heeft aangetoond dat introverte mensen vaak creatiever zijn dan extraverte mensen. Dit heeft te maken met het feit dat het brein van introverten meer activiteit vertoont in de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van complexe informatie en het bedenken van oplossingen voor problemen.

Nu je weet dat er verschillen zijn tussen de hersenen van introverten en extraverten, is het goed om te onthouden dat deze verschillen niet beter of slechter zijn dan elkaar. Het zijn gewoon verschillende manieren van denken en doen. Als je introvert bent, is het belangrijk om te accepteren wie je bent en jezelf niet te vergelijken met extraverte mensen. Als je extravert bent, is het belangrijk om te begrijpen dat niet iedereen behoefte heeft aan dezelfde hoeveelheid sociale interactie als jij.

Het begrijpen van de verschillen in de hersenen van introverten en extraverten is niet alleen belangrijk voor persoonlijke groei en ontwikkeling, maar het past ook bij het bredere idee van neurodiversiteit. Neurodiversiteit gaat over het erkennen en waarderen van de diversiteit in de manier waarop onze hersenen werken, inclusief verschillen in gedrag, communicatie en denkprocessen.

Door die verschillen te omarmen, kunnen we een inclusievere samenleving creëren waarin iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt, ongeacht hun persoonlijke eigenschappen. Zowel introverten als extraverten leveren een waardevolle bijdrage en het accepteren en waarderen van de verschillen leidt uiteindelijk tot meer diversiteit.

Wil je hier eens verder over praten? Neem gerust contact met me op.